Καλώς ήρθατε στην anasigrotisis!

Η “anasigrotisis” δημιουργήθηκε όχι μόνο για να κάνει παρέμβαση στο πρόβλημα της κοινωνίας που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση, αλλά και να σταθεί δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη στήριξης και συμβουλών (Επιχειρήσεις – Ιδιώτες).
Η εταιρεία,  με τους συνεργάτες της στηρίζει τις επιχειρήσεις και τις βοηθά αποτελεσματικά να πορεύονται μέσα στα προβλήματα της κρίσης, βοηθώντας να προσαρμόζονται σχετικά ανώδυνα στα νέα οικονομικά δεδομένα.
Στόχος είναι και οι ιδιώτες που και αυτοί έχουν παρόμοια προβλήματα.
Οι δραστηριότητες της εταιρείας « Αnasigrotisis» είναι οικονομικές και επιχειρηματικές συμβουλές σε όσους τις χρειάζονται ή πρόκειται να τις χρειαστούν στο μέλλον. Η δραστηριότητα της εταιρείας έχει επεκταθεί και εκτός Ελλάδος στην οργάνωση – προώθηση και συμβουλευτική επιχειρήσεων .
Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες της είναι και η ρύθμιση των δανείων των ιδιωτών και επιχειρήσεων για να υπάρξει όφελος τόσο για τους δανειολήπτες, όσο και για τις τράπεζες.
Τέλος η «Αnasigrotisis» συνεργάζεται στενά με το εργαστήρι Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης για έργα – μελέτες – αξιολογήσεις που αφορούν επιχειρήσεις όλων των μορφών κι επιπέδων,  κι ακόμη γίνεται συνεργασία σε εκπαιδευτικό επίπεδο.